Restauració d'una masia a les Gavarres

Antiga masia a peu de les Gavarres on es pot veure el gran projecte de restauració de façanes que es va executar. Es varen repicar i rejuntar totes les façanes. Es va restaurar el rellotge de sol. La teulada antiga es va retirar i es varen fer els teulats i els voladissos tots nous. 

En tot el projecte es va treballar imitant les costums antigues de la zona. Vist el resultat sembla que sempre hagués estat així.